Vilka tjänster erbjuder begravningsbyråer?

När en närstående avlider kan det vara mycket svårt att hantera planering av begravning, försäljning av dödsbo/ägodelar och alla juridiska problem samtidigt som man själv sörjer. Lyckligtvis finns ett flertal begravningsbyråer som alla erbjuder en mängd tjänster för att lätta de sörjandes bördor. Vid planering av en begravning krävs mycket tid och planering, något en begravningsbyrå till stor del gör åt dig.

Exempel på tjänster många begravningsbyråer erbjuder:

Översiktlig planering

De flesta begravningsbyråer erbjuder först ett möte där en översiktlig planering för begravningen genomförs. Man bestämmer bland annat om den avlidne ska kremeras eller begravas i kista, om en ceremoni ska hållas samt tid, plats och hur många gäster som förväntas närvara. Rådgivning för en eventuell ceremoni ges och ofta finns ett antal “paket” för vilken typ av begravning som önskas. Där ingår nödvändiga tjänster och produkter till ett fast pris för att underlätta planeringen.

Vid det inledande mötet eller vid ett separat möte närvarar också en officiant som ska leda ceremonin. Kunden får då berätta lite om den avlidnes personlighet och livshistoria, utifrån vilket officianten sedan skriver ett personligt riktat manus och testamente. Här diskuteras också musik och framträdanden som vid en kyrklig begravning ofta innebär sång av psalmer.

Kistor, urnor och gravstenar

På marknaden finns ett brett sortiment av kistor, som används vid jordbegravningar och urnor som används vid kremationer. Kistans/urnans utseende och dekoration bestäms av kunden utifrån alternativ begravningsbyrån lägger fram. Ofta finns möjlighet till hjälp med bärande av kistan, antingen av begravningsbyrån egna anställda eller samarbetspartner.

En gravsten med gravering eller tillagd skrift på en redan befintlig gravsten väljs eller ingår i det valda paketet.

Dödsannons

En del begravningsbyråer erbjuder hjälp med att ta fram en dödsannons för den avlidne. Kunden får då hjälp att kontakta den tidning annonsen ska publiceras i och hjälp med annonsens design och text.

Transport

De flesta begravningsbyråer transporterar även den avlidne från bårhuset till begravningen/kremationen. Ofta ingår ett antal mil i det paket man väljer och för längre transport krävs ytterligare betalning.

Värdering av dödsbo

Värdering, städning och försäljning av den avlidnes boende erbjuds av vissa begravningsbyråer. Detta erbjuds mestadels i de mest exklusiva paketen eller separat. Begravningsbyrån arrangerar tillsammans med samarbetspartners först en värdering av värdesaker i huset samt fraktar bort saker av för lågt värde. Värdesaker/möbler säljs och kunden får en viss andel. Begravningsbyrån eller dess samarbetspartner kan också välja att sälja hela dödsboet inrett och utför då enbart en enklare städning.

Juridisk hjälp

Viss juridisk hjälp med exempelvis bouppteckning, arvskifte och testamente kan erbjudas av begravningsbyrån eller dess samarbetspartners. Den avlidnes tillgångar delas upp mellan de närstående enligt arvskifte och/eller testamente. Boende tilldelas dess eventuella delägare och möjlighet till försäljning ges.