Så använder man en diskdesinfektor på rätt sätt

Att det är viktigt med hygienen på sjukhusen är knappast något nytt. Det finns mycket utrustning som används och man måste försäkra sig om att allting är rent. För en del saker använder man en autoklav som steriliserar instrumenten genom mättad luftånga i övertryck.

För andra saker använder man istället en diskdesinfektor. Det är en form av rengöringsmaskin som sköljer, diskar och desinficerar med värme. Notera att det inte riktigt är samma sak som en spoldesinfektor, som tar lite längre tid att använda än en diskdesinfektor.

Viktigt att man använder den försiktigt

Det är viktigt att man använder den på korrekt sätt. Annars finns det en viss risk att sakerna blir smutsiga vid ett senare tillfälle, vilket skulle göra hela maskinen onödig. Det är därför man har djupgående utbildningsmaterial om hur man använder den på ett korrekt sätt.

Det är upp till ledningen att personalen har rätt kunskaper och vet hur man använder den utan att det blir några brister. Det är också viktigt att man använder den för de saker som en diskdesinfektor är lämpad för, textiler och liknande får till exempel inte tvättas i den.

Det här används en diskdesinfektor till

Så vad är det man rengör med en diskdesinfektor från https://www.ad-medical.se/ egentligen? Det finns flera olika saker du kan rengöra men framförallt handlar det om följande:

  • Sjukvårdsinstrument.
  • Skålar.
  • Glas, exempelvis bägare och liknande.
  • Sjukvårdsutrustning som används för narkos och under vissa operationer.

Det är alltså inte alla saker som kan rengöras med en diskdesinfektor. Det är viktigt att man endast tvättar den här typen av saker i den, annars får man en bristande hygien på sjukvårdsenheten. Det här skulle, i absolut värsta fall, kunna leda till att människor får infektioner eller sjukdomar. Om man är väldigt sjuk är det här tillräckligt för att vara en livsfara.

Viktigt med bra hygienrutiner inom vården

Det här är inte en diskmaskin och det är knappast så att man först lägger sakerna i en diskho innan man lägger in dem. Direkt efter användning av olika redskap ska man lägga in sakerna i maskinen. Vissa saker måste också placeras på rätt sätt. Rör, exempelvis glasrör och liknande saker, måste placeras så att sakerna spolas ordentligt.

Vidare, precis som med en diskmaskin, måste man försäkra sig om att maskinens armar kan röra sig fritt. När det gäller diskmedel så doseras det allt som oftast automatiskt, vilket försäkrar att det inte används för lite eller för mycket.

För att försäkra sig om att rutinerna är rätt får man en manual från leverantören. Det här ska man inte strunta i och det är leverantörens instruktioner som måste följas, det är de som vet bäst hur man använder maskinen effektivt och säkert.