Blogga eller vlogga om ditt nya kök

Att blogga eller vlogga om en köksrenovering är ett spännande sätt att involvera andra, få input under resans gång och en dokumentation över hur det såg ut innan och efter. Det kräver lite kreativitet men kan vara riktigt roligt att ha kvar efteråt.

Visa bilder Före & Efter

Börja med att ta ett stort antal bilder på köket innan ni kör igång med er köksrenovering. Därmed finns möjlighet att visa före/efter-bilder. Det kan även vara roligt att visa före-under-efter-bilder. Med andra ord att dokumentera vissa processer och hur köket växer fram och inte enbart när ni är totalt klara med er köksrenovering.

Uppdatera – även om något nytt inte hänt

Som med alla bloggar och vloggar är det viktigt att ge följarna material – även om någon uppdatering inte skett med renoveringen. Det kan räcka med ett kortare inlägg där någon i familjen förklarar varför något nytt steg i projektet ”Familjens Köksrenovering” inte har tagits. Men även om kommande händelser som planeras in.

Våga vandra utanför köket

Vilka moment omfattar en köksrenovering? Försök att få med följarna av bloggen/vloggen i samtliga steg.

  • Första tanken på nytt kök
  • När ni åker på mässor och läser magasin för att hämta inspiration
  • När ni diskuterar vilt om det ska vara köksö eller inte
  • När offerterna börjar komma in och hantverkarna kommer till hemmet
  • När er köksrenovering påbörjas…

Som visas ovan finns flera saker att blogga om redan innan hantverkarna tar första steget för att genomföra familjens planer enligt https://köksrenoveringstockholmslän.se och deras planering. Att även bjuda in följarna till förberedelserna har flera fördelar. De kan ge input på idéer, ge inspiration och även varna för oseriösa hantverkare.

Våga alltså vandra bort från köket och ta med följarna till byggvaruhuset, till semestern i sommarstugan eller till inredningsbutiken…

Men viktigast är du

Att blogga och vlogga handlar till stor del om att bjuda på sig själv. Även om det är en köksrenovering som ska ske så är det personerna som skapar bloggen som sätter dess prägel. Det viktigaste är att vara sig själv och ”välkomna” in följarna till köket och hemmet.

Det handlar inte alltid om vad man skriver eller vad som filmas – utan hur det sker. Vilka är det som förväntas följa bloggen? Kan texterna anpassas utifrån det?

Enbart för vissa – använd lösenord

Vill ni inte visa upp för ”vem som helst” hur er köksrenovering sker? Kanske känns det för personligt och obekvämt att låta folk se hur det ser ut hemma. En lösning är då att skapa bloggen eller vloggen och sätta ett lösenord på den. Lösenordet kan ges ut till de vänner som vill följa utvecklingen men ingen annan kan komma åt materialet. Önskas detta ändras i efterhand kan alltid lösenordet tas bort och allt material hittas och följas av alla.

Skapa engagemang – av engagemang

Önskas fler läsare av bloggen? Besök en annan bloggare som skriver om sin köksrenovering och kommentera, ställ frågor och ge engagemang. Chansen är stor att ett visat engagemang mot andra även kommer att skapa engagemang mot den egna bloggen. Det finns även fördel i att lära sig SEO och optimera sin sida för bättre synlighet på Google.